Jujutsu on vanha japanilainen taistelulaji, joka perustuu voiman sijasta tekniikkaan. Nimi tarkoittaa pehmeää/joustavaa tekniikkaa tai taitoa. Jujutsua voi harrastaa monella eri paikkakunnalla. Jäsenseurat kuuluvat Suomen Jujutsuliittoon, joka on jujutsua harjoittavien itsenäisten seurojen muodostama yhdistys. Jujutsuliitto on perustettu vuonna 1979 ja sen tehtävänä on levittää tietoa sekä toimia seurojen kattojärjestönä. Liittoon kuuluvat jäsenseurat saavat etuja liiton kautta, kuten edullisia harjoituspukuja, kotisivutilaa sekä leirejä. Välillä liitto järjestää myös leirejä, jotka ovat avoimia kaikille kamppailu- ja itsepuolustuslajien harrastajille.

Suomessa voi harrastaa jujutsun montaa eri tyylisuuntaa. Suomen Jujutsuliitto ei ota kantaa jäsenseurojensa harjoittamiin järjestelmiin tai vyökoevaatimuksiin, mutta liiton jäsenten harjoittamat tyylisuunnat ovat moderneja tyylisuuntia. Tyylisuuntia ovat: eurooppalainen jujutsu, brasilialainen jujutsu, englantilainen jujutsu, jiyu-ryu ju-jutsu, kujaku ryu goshinjutsu, jujutsu 2000 (saksalainen jujutsu), moderni jujutsu ja kannattajajäsenten daitoryu aikijujutsu. Monet jujutsua harrastavat seurat toimivat yhteistyössä keskenään. Monessa seurassa myös harjoitellaan eri lajeja ja monia tyylisuuntia. Ohessa kerrotaan seuroista alueittain.

Pääkaupunkiseutu

Espoolaisessa Takado -seurassa voi harrastaa eurooppalaista ja brasilialaista jujutsua. Lisäksi seurassa harrastetaan escrima -kamppailutaitoa, joka on keppien ja teräaseiden käyttöön perustuva filippiiniläinen laji. Espoon Takadossa brasilialaisen jujutsun harjoittelu jakautuu kolmeen osaan, jotka ovat itsepuolustus, vapaaottelu sekä puhtaasti urheilumuotona tehty harjoittelu. Takadon eurooppalainen jujutsu on jatkuvasti kehittyvä, monipuolinen ja itsepuolustuspainotteinen kamppailulaji. Lajin tekniikat ovat erittäin monipuolisia, sillä niihin kuuluvat muun muassa kaatumistekniikat, potkut, lyönnit, lukot, kuristukset, sidonnat ja asetekniikat. Takado -seurassa eurooppalaisen jujutsun osalta ei kilpailla.

Helsingistä löytyy monta jujutsuseuraa, joista valita omansa. Valittavana on myös monta eri tyylisuuntaa. Fudoshin ja Mudoson ovat kannattajajäsenseuroja, joissa harrastetaan daitoryu aikijutsua. Kyseessä on yksi vanhimmista edelleen opetettavista jujutsun tyylisuunnista. Helsingin jujutsuklubi on keskittynyt erityisesti hokutoryu ju-jutsuun, joka on kamppailukouluttaja Auvo Niinikedon kehittämä, Suomen oloihin suunniteltu tyylisuunta. Sen perustekniikoita ovat esimerkiksi lyönnit, heitot, potkut ja erilaiset vapautumis- ja kuljetustekniikat. Lisäksi se tarjoaa hyvän kuntoilumuodon, josta myös naiset ja lapset ovat innostuneet.

Muu Etelä-Suomi

Keravalla Va-jutsu -seurassa harrastetaan jiyu-ryu ju-jutsu -tyylisuuntaa. Sitä kutsutaan myös vapaan tyylisuunnan jujutsuksi. Tyylisuunta sisältää vaikutteita monesta eri tyylisuunnasta, kuten perinteisestä japanilaisesta jujutsusta, judon goshin-jutsusta sekä jujutsu 2000:sta. Seura ei tunnusta ketään pääopettajakseen tai mestarikseen. Va-jutsu suhtautuu avoimesti kaikkiin lajeihin ja tyylisuuntiin ilman velvoittavaa sitoutumista mihinkään. Sen sijaan seuran tarkoitus on ylläpitää ja edistää kamppailulajiharrastuksen mahdollisuuksia. Seurassa voi aloittaa peruskurssilla tai esimerkiksi naisten tai junioreiden omissa ryhmissä. Va-jutsu järjestää myös räätälöityjä koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Porvoolaisessa Tora -seurassa harrastetaan kujaku ryu goshinjutsu -tyylisuuntaa, joka on belgialaisen shihan Paul Pauwelsin kehittämä. Tyylisuunnassa ei ole kilpailutoimintaa. Lajin aloittaminen ei vaadi erityisiä ominaisuuksia, sillä jokainen voi harrastaa kujaku ryu goshinjutsua omien taitojensa mukaan. Harjoittelussa keskitytään tekniikoihin turvallisuus ja henkisen tarkkaavaisuuden periaatteet edellä. Tekniikoista monet ovat jujutsuun liittyviä ja luovat hyvä pohjan myös myöhemmälle harjoittelulle. Erilaisten tekniikoiden oppimisen lisäksi laji toimii erinomaisena liikuntamuotona, joka kehittää kuntoa ja lihasvoimaa.

Itä-Suomi

Kuopiolaisessa Naattijat (Sawo Fighters) -seurassa harrastetaan kujaku ryu goshinjutsu -tyylisuuntaa. Seuralla on kaksi treenipaikkaa, toinen Kuopiossa ja toinen Suonenjoella. Modernin eurooppalaisen jujutsu -tyylisuunnan pääohjaajana toimii belgialainen shihan Paul Pauwels. Tyylisuunta tarjoaa hyvän harrastuksen ja on ennen kaikkea itsepuolustuslaji. Harjoittelun voi aloittaa peruskurssilla tai mikäli taustalla on aiempaa kamppailulajihistoriaa, mukaan voi tulla koska tahansa. Kujaku ryu goshinjutsussa käytetään monia tekniikoita, kuten esimerkiksi kaatumisia, heittoja, potkuja, lyöntejä, lukkoja ja asetekniikoita, joten laji pitää sisällään monia osa-alueita.

Iisalmessa Kamppailuseura Viäntäjät -jujutsuseuran tyylilajina harrastetaan myös kujaku ryu goshinjutsua. Iisalmen Kamppailuseura Viäntäjät ry on perustettu 2009. Seura tekee yhteistyötä Kuopion jujutsu-seura Naattijoiden kanssa. Perusharjoituksissa luodaan jokaiselle tarvittava kunto- ja tekniikkapohja, jonka jälkeen on turvallisempaa opetella vaikeampiakin tekniikoita. Vapaaotteluseura NHB Iisalmi ry tarjoaa mahdollisuuden brasilialaisen jujutsun harrastamiseen. Sen lisäksi seurassa harjoitetaan lukkopainia sekä vapaaottelua. NHB Iisalmi järjestää 1 – 2 kertaa vuodessa alkeiskurssin, jonka kautta brasilialaisen jujutsun harrastamisen voi aloittaa.

Länsi-Suomi

Turussa sijaitsevassa Reigando Budo -seurassa harjoitellaan gansuiryu jujutsua. Sen lisäksi seurassa voi harjoitella myös escrimaa. Alkeiskurssin lisäksi jujutsun voi aloittaa perhejujutsu-ryhmässä. Lapset ja aikuiset voivat harjoitella tässä ryhmässä yhdessä, eli laji sopii mainiosti kaikenikäisille. Tyylisuunta gansuiryu jujutsu sisältää sekä vanhaa perinteistä jujutsua että moderneja tekniikoita. Tekniikat perustuvat voiman sijaan liikkumiseen, tuntoherkkyyteen, ajoitukseen ja sijoittautumiseen. Harjoitteluun kuuluvat esimerkiksi lyönnit, potkut, nivellukot, heitot sekä erilaisten aseiden käyttö ja niitä vastaan puolustautuminen.

Pohjois-Suomi

Suomen pohjoisimmat jujutsuseurat sijaitsevat Oulussa ja Torniossa. Oulun karateseuran tyylisuuntana on englantilainen jujutsu. Seurassa voi harrastaa myös karatea. Englantilaisen jujutsun tyylisuuntaa kutsutaan myös connelly jujutsuksi, jota harjoitellaan laajalti Euroopassa. Tämä jujutsu on suoraviivaista ja tehokasta. Harjoitukset sopivat kaikille yli 15-vuotiaille. Torniossa puolestaan voi harrastaa brasilialaista jujutsua sekä lukkopainia Tornion jujutsuseurassa. Brasilialainen jujutsu on perinteisten japanilaisten jujutsu- ja judotekniikoiden pohjalta kehitetty kamppailu- ja itsepuolustuslaji, joka painottuu erilaisiin maassa tapahtuviin kamppailutekniikoihin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *