Tervetuloa tutustumaan jujutsu-seura Sasugaan! Sasuga on monipuolisen jujutsunharrastamisen mahdollistava budoseura Helsingissä. Pääasiallisena jujutsutyylinä Sasugassa on daitoryu aikijujutsu, joka vapaasti käännettynä tarkoittaa suurta itäistä harmonisen voiman, joustavan tekniikan koulukuntaa. Daitoryu aikijujutsu on kamppailutaitona kokonaisvaltainen, eli sen tavoitteena on kehittää itsepuolustustaitojen lisäksi harrastajan fyysistä ja henkistä kuntoa. Daitoryu aikijujutsu -tyylisuunta on harrastajamäärältään suurin ja myös perinteisin jujutsutyyli, jolla on jo yli tuhatvuotinen historia takanaan. Lajin alkuperäinen tarkoitus oli toimia japanilaisten sotilaiden lähitaistelumenetelmänä omaksi ja läheistensä turvaksi.

Daitoryu aikijujutsun yksityiskohtaista historiaa ei ole pystytty selvittämään, mutta sen tunnettu historia alkaa tyylin levittäjänä tunnetusta Sokaku Takedasta, joka eli 1859 – 1943. Hänen kerrotaan opettaneen elämänsä aikana ainakin 30000 oppilasta, josta yksi oli Takuma Hisa. Hisalle Sokaku Takeda myönsi ainoana oppilaana lajin päästötodistuksen ja Takuma Hisa jatkoi jujutsun tekniikoiden opettamista sekä kokosi oppimansa tekniikat Soden-kirjoiksi. Takuma Hisan läheisin oppilas oli puolestaan Yutaka Amatsu, jolle Hisa myönsi Hiden 8. dan-arvon ja opetti kaiken tietämänsä.

Sasugan opettajat

Sasugan pääopettajana toimii vuonna 1937 syntynyt Yutaka Amatsu, jolle Hisa-sensei on myöntänyt 8. dan -arvon daitoryu aikijujutsussa ja myös opettanut kaiken tietämänsä lajista. Yutaka Amatsun tausta on toimittajana ja hän tutustui opettajaansa työpaikallaan Asahi Shinbun -lehtitalossa. Hisa opetti Amatsulle koko lajin Menkyo kaiden -tekniikoita myöten, joten tietämys daitoryu aikijujutsusta on Amatsun osalta siirtynyt jo ainakin kolmanteen polveen nykymuotoisen lajin osaajissa. Amatsu-sensei on antanut Sasugan ohjaajille luvan opettaa alkuperäistä daitoryu akikijujutsua.

Sasugassa opettajana toimii myös Pasi Savoranta, joka on ollut mukana tuomassa daitoryu aikijujutsua Suomeen 1990-luvun puolivälissä. Savoranta kävi ennen lajin rantautumista Suomeen opiskelemassa daitoryu aikijujutsua Japanissa parhaiden opettajien alaisuudessa ja on lopulta saanut luvan opettaa taitojaan eteenpäin Sasugassa lajia harrastaville. Sasugan parissa toimii siis daitoryu aikijujutsuun erittäin syvällisesti perehtyneitä opettajia, jotka antavat parasta osaamistaan kaikille Sasugan budoseurassa harjoitteleville. Daitoryu aikijujutsun harrastajille on Sasugassa tarjolla alkuperäistä muotoa olevan jujutsutyylin opetusta.

Daitoryu aikijujutsusta

Daitoryu aikijujutsu on yksi perinteisimmistä aseetonta itsepuolustusta harjoittavista budolajeista. Se on harrastajamääriltään suurin, alkuperältään vanhin ja samalla myös tunnetuin tyylisuunta. Daitoryu aikijujutsulla on erittäin korkeatasoiset tekniikat, tehokkaat harjoitusmenetelmät ja lajin mestarit ovat esikuvina monissa muissakin tyylisuunnissa. Esimerkiksi judo on saanut todella paljon vaikutteita lajin parista. Mutta mikä erottaa daitoryu aikijujutsun muista tyylisuunnista? Vastaus on aiki. Aiki on japania, jossa tavu “ai” tarkoittaa harmonisointia ja sulautumista. “Ki” tarkoittaa energiaa, mieltä ja henkeä.

Tekniikat jujutsussa perustuvat tekijän kannalta mahdollisimman hyödyllisiin liikkeisiin. Aikin käyttö puolestaan perustuu mielen ja hengityksen liikkeisiin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että daitoryu akikijujutsua oppiakseen ei riitä, että katsoo opettajalta mallisuorituksen ja toistaa sen, vaan liike on saatava myös kehoon sisään syvemmin, eli tunnettava se itsessään. Lajissa onkin tyypillistä, että aluksi liikkeet opetellaan teknisesti oikein, mutta aiki lisätään harjoitteluun myöhemmässä vaiheessa, jolloin lajista tulee aikijujutsu. Pyrkimyksenä on saada rentous ja vapauttaa oma keho tekniikoita tehdessä.

Daitoryu aikijujutsun piirteitä

Sasugassa harjoitettava daitoryu aikijujutsu noudattaa muutamaa periaatetta, kuten toimintamalleja, joissa vastustajan edessä ei seistä, vastustaja kaadetaan, heitetään tai pudotetaan mahdollisimman lähelle omia jalkoja ja liikkeiden lopetuksiin käytetään käsiä vahvempia jalkoja. Laji noudattaa sen levittäjänä pidetyn Sokaku Takedan opetuksia sekä opetustapaa, joka on varsin epämuodollinen. Nykyinen daitoryu aikijujutsu poikkeaa melkoisesti alkuperäisestä tarkoituksestaan, sillä laji on muuttunut oman hengen säästämisen tavoitteesta luonnetta kasvattavaksi näytöslajiksi, jossa näyttävät liikkeet ja heitot ovat tärkeitä.

Daitoryu aikijujutsu on toinen daitoryo -tyylin suunnista. Toinen niistä, daitoryu aikibudo on Tokimune Takedan 1950-luvulla perustama suuntaus, joka on aikijujutsua huomattavasti muodollisempi suuntaus. Siinä käytössä ovat esimerkiksi formaalit vyökoetekniikat ja kyo-dan-järjestelmä, jotka osoittavat edistymistä lajissa. Aikibudossa japanilaiset käytöstavat ovat tärkeitä ja tekniikoiden lopetukset suoritetaan pääosin käsin tai muodollisella miekaniskulla. Vastustaja myös aikijujutsusta poiketen heitetään kauas itsestä. Aikijujutsu ja aikibudo poikkeavat samasta alkuperästä huolimatta toisistaan niin paljon, että niitä on vaikea uskoa saman koulukunnan suuntauksiksi.

Harjoittelu Sasugassa

Sasugan harjoituksiin pääsee mukaan kuka tahansa yli 16-vuotias. Seuran avulla voi myös järjestää räätälöidyn kurssin esimerkiksi omalle työ- tai harrastusporukalle. Harjoittelu Sasugassa lisää jokaisen henkilökohtaisia valmiuksia niin fyysisellä kuin henkiselläkin puolella. Seurassa hierarkia on varsin matala ja esimerkiksi vyöarvoina seurassa käytetään vain valkoista, ruskeaa ja mustaa. Jokainen harjoituskerta on kestoltaan 1,5 tuntia, joka sisältää alkulämmittelyn, venyttelyn, tekniikkaharjoittelun ja soveltavan osuuden. Kaikessa tekemisessä turvallisuus on tärkein asia, joka tuodaan esiin monipuolisesti kaikissa harjoittelun vaiheissa.

Muista nämä!

Sasuga on helsinkiläinen budoseura, jossa pääasiassa harrastetaan japanilaista daitoryu aikijujutsu -tyylisuuntaa olevaa jujutsua. Sasugassa harrastava saa nauttia ensiluokkaisesta opetuksesta tyylisuunnan suurimpiin nimiin kuuluvan Yutaka Amatsun toimiessa seuran pääopettajana. Daitoryu aikijujutsu edustaa harrastajamäärältään suurinta, alkuperältään vanhinta ja samalla myös tunnetuinta jujutsulajia, jonka ajatusmaailma korostaa niin fyysisen tekemisen kuin henkisen kehityksenkin yhteistä voimaa. Tämän kaiken parissa työskentelee Sasuga, joka tarjoaa seurassaan harrastaville taitoa ja osaamista, jollaista muualta Suomessa ei juuri saa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *